ShareWare and FreeWare programs for domain administrators and Windows users
                             

Discount on Microsoft Store until July 4, 2015

$100 off select PCs of $599 or more with promo code PCGRAD15. Valid 4/27 - 7/4.

Tested on:


Windows 2000 server 32 bit

Windows 2003 server 32 bit

Windows 2000 computer 32 bitPage updated April 2015

Sorry: This program is only in Danish, and is about how to calculate the mandate distribution or Committee seats in Danish City Councils and Parlament. But there's a lot of Danish screendumps that might help you to understand how it works.
Programmet beregner mandatfordeling eller udvalgspladser jfr. den Dohn'ske metode:

Reglerne for beregningen fremgår af Lovbekendtgørelse nr. 105 af 8/2 2011, kapitel 8, § 81.


Der indtastes antal lister, antal STEMMER pr. liste, og samlet antal mandater. Hver liste divideres herefter med 1, 2, 3 (fra 1 og op til antal mandater) op i listens antal STEMMER. Herefter udpeges samlet antal mandater, alt efter højeste 'divisor'. Hvis sidste udpegede har samme 'divisor', skal der foretages lodtrækning!


Der kan max. indtastes 28 lister, 250 mandater og 999.999 stemmer pr. liste.


Der kan valg valgfrit tilføjes notat om listebogstaver og/eller listebetegnelser, alt efter hvor hurtigt man ønsker at lave mandatberegningerne.


Resultatet vises i Notepad, og kan printes herfra.;o) Your brain is also like a parachute. It works best when it's open
       A l l  t h e  f a l l i n g  M a t r i x  l e t t e r s  e n d s  d o w n  h e r e,  s o
       Z i o n s  r o b o t  w e b  c r a w l e r s  e a t s  t h e  k e y w o r d s    ;O)


windows,vbscript,editor,freeware,utility,download